Eğitim ve Öğretim Kurumları
Eğitimin sınıflarda dört duvar arasında değil de doğayla iç içe açık alanlarda özgürce ve keyifle yapıldığı... Çocukların görerek, yaşayarak ve eğlenerek öğrendiği... Okula gitmenin sıkıntı değil mutluluk verdiği bir eğitim düşüyle başladı her şey... Bu düşün ilham kaynağı "doğa"ydı. Sürekli kendini geliştiren, değiştiren, yenileyen, çok yönlü, engellere takılmayan doğa... Ve düşlerimiz, 2002 yılında, doğadan örnek alarak geliştirdiğimiz, dünyada benzeri olmayan ‘Doğa Konseptli Eğitim Modeli` ile ‘Bir Doğa Nesli Yetiştirmek` amacıyla Beykoz Kampüsü`nde gerçeğe dönüşmeye başladı.
 
"Doğa Konseptli Eğitim Modeli"miz, farkını zamanla göstermeye başladı. Öğrencilerimiz ve velilerimizden sonra, bugün artık dünyada kabul gören bir eğitim anlayışı haline geldi. Eğitim modelimizin bu başarısı sayesinde, . İstanbul'da Beykoz Kampüsü`nde başlayan eğitim yolculuğumuz bugün Kıbrıs dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında sayısı 100'e yaklaşan kampüs sayısı ile dünya sıralamasında ilk 3'e girmeyi hedefliyor. Doğa Koleji özgün ve modern eğitim modelleri, dünya standartlarındaki eğitim teknolojileri, akademik ve sportif başarıları, konsept okulları, uluslararası vizyonuyla Türk eğitim sistemine pek çok ilki getirdi. İlk günden itibaren çocukların özgürce ve yaşayarak öğrendiği bir eğitim sistemini kurmak, onları hayata donanımlı hazırlamak, mutlu olmalarını ve iyi insanlar olarak yetişmelerini hedefledi. Bu eğitim felsefesini teknoloji ve modern altyapı ile destekleyerek sosyal ve sportif imkanlarını arttırdı.  Klasik, ezberci öğrenim kalıplarını yıkarak eğitimde “yaparak, yaşayarak ve görerek öğrenme” anlayışını sistemleştirdi. 
Öğrencilerimiz sadece akademik anlamda değil sporla, sanatla ve sosyal organizasyonlarla hayata hazırlanan bireyler. Doğa Koleji Beykoz Kampüsü’nü model alarak bir eğitim felsefesi oluşturdu. Doğa Konseptli eğitim Modeli. Ortaokulda öğrencilerinde bu model SOES’e dönüşüyor. Ortaokul öğrencilerine verilen temel derslerin yanında onları dünya vatandaşı haline getirecek SOES uygulamasına tüm kampüslerimizde yer veriyoruz. Böylece öğrencileri 6. sınıftan itibaren Doğa Anadolu Liseleri’nde uygulanan t-MBA modeline hazırlıyoruz.
 
6, 7 ve 8. sınıflar için geliştirilen SOES “Eğitim Koçluğu” sistemin temelini oluşturuyor.  
Lisede bu model t-MBA ile destekleniyor. Yani lise düzeyine indirgenmiş bir üniversite MBA programı. Sadece Doğa Koleji Liseleri’nde uygulanan ve Londra Ticaret ve Sanayi Odası’ndan onaylı t-MBA Eğitim Modeli kapsamında yarının gençleri akademik, sosyal, sanatsal ve sportif hayata donanımlı bir şekilde hazırlanırken iş dünyası ve kariyer yolları konusunda da bilinçleniyor. 
 
Doğa Koleji teknolojinin de eğitimin bir parçası olduğunu gösterdi. Türkiye’yi tanıştırdığı akıllı tahta sistemleri bugün iPad ve Mac Mini’lerle bir eğitim devrimi haline geldi. Doğa Koleji bütün sınıflarında bulunan Akıllı Tahta ve Dijital Sınıf uygulamasıyla doğa ile teknolojiyi birleştiriyor,  öğrencilerinin bu olanaklardan sonuna kadar yararlanmalarını sağlıyor. Dünyanın en büyük eğitim teknolojisi sağlayıcılarından Promethean'ın dünya çapında 3500 eğitim kurumu arasından teknolojiyi en iyi kullanan eğitim kurumuna verdiği  " Center of Excellence"  ödülünü kazanan Doğa Koleji,  modern teknolojik altyapısını her yıl güçlendirmeye devam ediyor.
Kaynak:dogakoleji.com
2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal’ın adını yaşatmak, ülkemiz ve insanlık için evrensel bilgi düzeyine sahip nice Özalların yetişmesine vesile olmak amacıyla,Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu’na 2009 yılı Şubat ayında yapılan başvuruyu takiben mevzuatta öngörülen süreçler tamamlanmış ve TBMM Genel Kurulu’nda 23 Haziran 2009 tarihinde kabul edilen 5913 sayılı Kanunla, bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri ile Sosyal Bilimler, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri olmak üzere, Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasına onay verilmiştir. İlgili Kanunun 07 Temmuz 2009 tarih 27281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte Turgut Özal Üniversitesi tüzel kişiliğini kazanmıştır.
 
 
“Turgut Özal adını taşıyan bir üniversite kurmak gerçekten büyük ve heyecan verici bir adım. Zira Türkiye’nin kabuğunu kırmasını sağlayan birçok değişimin mimarı olan Sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın adı adeta, yeniliklerle, girişimcilikle ve özgürlükle eş anlamlı hale gelmiş durumdadır. Üniversitemizi kurarken hep bu düşüncelerle hareket ederek, çağdaş, girişimci ve özgürlükçü bir dünya üniversitesini Türkiye’ye kazandırmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Turgut Özal Üniversitesi’nin en büyük hedefi, ülkemizin iktisadi ve idari bilimler, hukuk, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarında ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü toplumumuza kazandırmaktır. Turgut Özal Üniversitesi mezunlarının, düşünen, sorgulayan, küresel çapta bilgi üreten, özgürlükçü, ilkeli, değişimin öncüsü, liderlik özellikleriyle donanmış, uluslararası alanda iddialı, üretken, üst seviyede nitelikli insanlar olması en büyük gayemizdir.
 
Toplumumuzun ihtiyaçlarına akademik projelerle çözümler üretmek, üniversite dışındaki kuruluşlarla projeler ve ortak çalışmalar geliştirmek, işbirliğine açık ve üniversite-toplum bütünlüğünü sağlayacak yeni bir üniversite modeli ortaya koymak istiyoruz. Üniversitemizin, Turgut Özal’ın “21. asır Türk asrı olacaktır” vizyonunu gerçekleştirme yolunda çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Hızla değişen dünyamızda Türkiye’nin güçlü bir dünya devleti olma hedefine çok büyük katkı sağlayacağına inandığımız Turgut Özal Üniversitesi’nin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.”
 
http://www.turgutozal.edu.tr/
Sabancı Topluluğu, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş kararını 1994 yılında, Türkiye'nin en büyük aile vakfı olan Sabancı Vakfı önderliğinde aldı.
 
Türkiye'de bir 'dünya üniversitesi' kurma vizyonuyla, Ağustos 1995'te, 22 ülkeden, farklı disiplinlerde çalışan 50'nin üzerinde bilim adamı, araştırmacı, öğrenci ve iş adamı İstanbul'da düzenlenen arama konferansında bir araya geldi. Konferansta, İstanbul'da kurulacak bir dünya üniversitesinin felsefesi oluşturuldu: "Birlikte yaratmak ve geliştirmek".
 
Arama konferansını, öğrenci eğilimleri araştırmaları ile desteklenen tasarım komitelerinin çalışmaları izledi. Tasarım sürecinde, disiplinlerarası yaklaşımlar çerçevesinde, programlar ve dersler üzerinde çalışacak, 13 Tasarım Komitesi oluşturuldu. Akademik alandaki tasarım çalışmalarının yanı sıra, üniversitenin iş süreçlerinin ve yönetim yapısının oluşturulması için Deloitte & Touche danışmanlık firması ile birlikte Üniversite İdaresi Projesi başlatıldı.
 
Sabancı Üniversitesinin tasarım çalışmaları sonunda, tek bir üniversiteyi model olarak seçmek ya da farklı örnek ve uygulamaları taklit etmek yerine, yeni ve özgün bir üniversite modeli yaratıldı.
 
Sabancı Üniversitesi'nin temel atma töreni 31 Temmuz 1997'de yapıldı. Ekim 1998'de, üniversitenin genel yapısının ortaya çıkmasını takiben Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'na (EFQM) üye olmak üzere başvuruldu. Üniversitemiz, Türkiye'den EFQM'e başvuran ve üyeliğe kabul edilen ilk üniversitedir.
 
Sabancı Üniversitesi, Ekim 1999'da ilk öğrencilerini karşılayarak öğretime başladı. Üniversitemiz bugün, Türkiye'de ve yurt dışında pek çok üniversite tarafından örnek alınıyor.
 
AKADEMİK FAALİYETLER VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER
HHO’da yürütülen akademik eğitim-öğretimin gelişimine paralel olarak, farklı bilim dallarını bünyesinde toplayan bir teknolojiler bütünü olan havacılık alanındaki gelişmelerin yakından takip edilebilmesi, yapılan çalışmaların teşvik edilmesi, çeşitli dallarda faaliyet gösteren akademisyenler, öğrenciler ve uygulamacıların bir araya getirilerek sinerji oluşumunun sağ-lanması amacıyla sempozyum, panel, vb. bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.
 
Ayrıca, teknolojideki son gelişmelerin Harbiyeliler tarafından bilimsel açıdan oldukça üst seviyede uygulamalı veya benzetimli olarak gerçekleştirilmesi ve Türkiye’de bu konuda önde gelen bilim adamları ve sanayiciler ile ortak çalışma zemini oluşturularak hem bilgi transferinin hem de karşılıklı tartışma ortamının oluşturulması amacıyla Bilim Şenlikleri düzenlenmektedir. 
 
Hava Harp Okulunda, Harbiyelilerin; genel olarak gelece-ğin dünyasına, özel olarak ise geleceğin harekat ortamlarına uyumları ile Türkiye’yi yakından ilgilendiren konularda farkındalıklarını artırmak ve bireysel gelişimlerini sağlamak amacıyla, alanlarında uzman akademisyenlerin katılımını esas alan konferanslar icra edilmektedir.