Sivil Toplum Kuruluşları
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), dünyadaki kültür ve sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul'daki sanatseverlere sunmak, Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak ve İstanbul'u uluslararası kültür-sanat platformunun önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla 1973 yılında kuruldu.
 
İKSV'nin temel amaçları: İstanbul'u dünya kültür sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımak; kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynamaktır.
 
İKSV, amaçları doğrultusunda Türkiye ve yurtdışında düzenlediği festival, bienal ve etkinliklerin yanı sıra; geleneksel sanat ve kültürel mirasın korunması, farklı disiplinlerde sanatsal üretiminin sağlanması ve kültür politikalarının geliştirilmesi konularında çalışır.

 

Toplumsal sistemlerin yükselişinde en önemli faktör bilginin üretimi ve organizasyonudur. Bilim ve Sanat Vakfı, bir yandan çağdaş dünya toplumunun ana dinamiklerini anlamaya, diğer yandan Türk toplumunun tarihi köklerini bulmaya, bu kökler üzerinde sağlıklı bir geleceğin inşasına katkıda bulunmaya çalışan bir araştırma kurumudur. Sadece Türkiye’nin değil, bütün batı-dışı toplumların yaşayageldiği bunalımların temelinde bir bilgi geleneği oluşturamama sorunu yatmaktadır. Bilim ve Sanat Vakfı, bu sorunun aşılmasını zorlaştıran psikolojik ve entelektüel engelleri ortadan kaldırmaya odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Vizyon
Bireyin toplumla, toplumun doğayla uyum içinde yaşadığı bir küresel sistem mümkündür. Bilim ve Sanat Vakfı, böyle bir sistemin bilgi, inanç ve sanat temellerinin özgürce araştırıldığı bir ortamı gelecek kuşaklara sunmayı hedeflemektedir.
 
Misyon
Özgür ve hoşgörülü bir çalışma, araştırma ve tartışma ortamında; evrensel, ulusal ve mesleki bilgi ve düşüncelerin sorgulanması, yeniden üretilmesi, yaygınlaştırılması ve insanlık yararına uygulanması yolunda kesintisiz çaba harcamak. Bu çaba içindeki yetenekli bilim ve düşünce insanlarına katkıda bulunmak.
 
Bilim ve Sanat Vakfı'nın Kısa Tarihçesi
1986 yılında kurulan Bilim ve Sanat Vakfı, üç yıllık kuruluş çalışmalarının ardından 1989 yılından itibaren misyonunu gerçekleştirmeye yönelik burs ve seminer çalışmalarını başlatmış ve sözkonusu çalışmaları bugüne kadar kesintisiz devam ettirmiştir. Seminerlerde sahasında uzman olan birçok üniversite öğretim üyesi, sanatçı ve yazar görev almış, sistemli bir tarzda ülke gençliğinin mevcut bilgi paradigmalarını sorgulayabilecekleri bir tartışma ortamı yaratmışlardır. 2001 yılında Vefa’daki merkez binasına taşındıktan sonra seminer ve araştırma çalışmaları daha sistemli bir yapıya bürünmüştür.

 

 
MİSYONUMUZ
 Korunmaya muhtaç çocuklarımızın yaşadıkları travmaların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak Entegre Çocuk Bakım Sistemini bütün yurtlarda uygulayabilmek ve eğitimlerini sürdürebilecekleri yaşam alanları sağlamak, topluma fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler kazandırmaktır. 
 
VİZYONUMUZ 
Tüm Türkiye'deki korunmaya muhtaç çocukların bakımında, kendi yurtlarımızda uyguladığımız Entegre Çocuk Bakım Sisteminin uygulanmasını sağlamaktır. Aynı zamanda ekonomik sıkıntılardan dolayı sokakta çalıştırılmak zorunda bırakılan çocukların ailelerine maddi-manevi destek sağlayarak, aileyi korumak suretiyle çocukların sokakta çalıştırılmalarına engel olmaktır. Ve Hepsinden önemlisi; bütün çocukların mutlu özgüvenleri tam bireyler olarak yetişmeleri için bu konudaki eksikliklerin giderilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktır. 
Bir çocuğun yeri sokaklar olabilir mi? 
Olamaz diye düşündük ve yola çıktık. Bu uzun ince bir yol olmakla birlikte onların en iyi şekilde yetiştirmekte hepimize düşen bir görev.
 
Bizlerle yaşamaya başlamadan önceki hayatlarında geçirdikleri olumsuzlukları unutturmayı, kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı en önemli çalışmalarımızdan biri olarak gördük. Ve birçok minik yürek için güzel bir geleceğin temellerini attık.
Bir çocuk evde ve okulda hayata hazırlanmalıdır. Bu hakları olmayanlar için bir görev üstlendik. Onlara mutlu yaşayabilecekleri sıcak bir ev, eğitim imkânı, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sağladık.
Şu anda ve her zaman bizlerin düşüncesi Artık Çocuklar Sokaklarda Çalışmasın ve Yaşamasındır. Bunu sağlamakta hepimizin önceliği olmalıdır.
 
Aksi halde geleceğimizde karşımıza kötü yetişmiş nesiller çıkacaktır.
Bu önemli sorumluluğu birlikte paylaşmak dileği ile……